Thước cặp cơ khí moorewright http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Sat, 25 Jun 2022 04:42:20 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW110-15 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-15.html Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW110-15
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – An
Dãi đo: 0-150mm / 0-6”
Độ chia: 0,05mm-1/128”
Chiều dài đầu cặp: 40 mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-15.doc
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-15.html
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-15.doc
500.000 VND
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW110-15 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 00:22:00 +0700 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-15.html
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW110-30 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-30.html Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW110-30
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – An
Dãi đo: 0-300mm / 0-812”
Độ chia: 0,05mm-1/128”
Chiều dài đầu cặp: 55 mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-30.doc
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-30.html
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-30.doc
1.250.000 VND
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW110-30 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 00:18:06 +0700 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-30.html
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW110-20 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-20.html Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW110-20
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – An
Dãi đo: 0-200mm / 0-8”
Độ chia: 0,05mm-1/128”
Chiều dài đầu cặp: 40 mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-20.doc
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-20.html
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-20.doc
1.000.000 VND
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW110-20 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 00:20:16 +0700 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw110-20.html
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW150-52 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-52.html Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW150-52
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dãi đo: 0-500mm / 0-6”
Độ chia: 0,05mm-1/128”
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-52.doc
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-52.html
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-52.doc
2.300.000 VND
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW150-52 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 00:12:22 +0700 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-52.html
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW150-62 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-62.html Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW150-62
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dải đo: 0-600mm / 0-24”
Độ chia: 0,05mm-1/128”
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-62.doc
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-62.html
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-62.doc
2.750.000 VND
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW150-62 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 00:14:11 +0700 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-62.html
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW150-72 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-72.html Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW150-72
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dải đo: 0-1000mm / 0-40”
Độ chia: 0,05mm-1/128”
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-72.doc
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-72.html
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-72.doc
8.150.000 VND
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW150-72 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 00:15:59 +0700 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore--wright-mw150-72.html
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW150-82 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore-wright-mw-150-82-anh-0-1500mm0-60-0-02mm.html Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW150-82

Thông số kỹ thuật:
- Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
- Dãi đo: 0-1500mm / 0-60”
- Độ chia: 0,05mm-1/128”
- Xuất xứ: Anh
- Bảo hành: 12 Tháng


http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore-wright-mw-150-82-anh-0-1500mm0-60-0-02mm.doc
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore-wright-mw-150-82-anh-0-1500mm0-60-0-02mm.html
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore-wright-mw-150-82-anh-0-1500mm0-60-0-02mm.doc
14.500.000 VND
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT MW150-82 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:14:03 +0700 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-moore-wright-mw-150-82-anh-0-1500mm0-60-0-02mm.html
Thước cặp cơ Moore & Wright MW152-65 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-moore-wright-mw152-65.html Thước cặp cơ Moore & Wright MW152-65
Thước cặp cơ
Dải đo: 0-600mm / 0-24”
Độ chia: 0,05mm
Chiều dài đầu cặp: 100 mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-moore-wright-mw152-65.doc
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-moore-wright-mw152-65.html
http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-moore-wright-mw152-65.doc
4.000.000 VND
Thước cặp cơ Moore & Wright MW152-65 ]]>
Thu, 18 Jul 2013 14:50:22 +0700 http://thuoccapcokhi-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-moore-wright-mw152-65.html